DDC 615.321
Tác giả CN DS. Nguyễn Huy Công
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Dược liệu : Sách dùng đào tạo dược sỹ trung học / Bộ Y tế
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2005
Mô tả vật lý 238 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Dược liệu
Từ khóa tự do giáo trình dược liệu
Tác giả(bs) CN Bùi Đức Dũng
Tác giả(bs) CN Đào ĐÌnh Hoan
Tác giả(bs) CN GS. TS. Phạm Thanh Kỳ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Nhài
Địa chỉ 100Kho sách giáo trình(11): 101000162-71, 101000204
00000000nam#a2200000ui#4500
0011012
002100
004B6B0A9BD-21D4-49D2-9377-1AA05842081E
005202211011619
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20221101162021|zthanhptt
040 |aTV YTBN
041 |avie
044 |avm
08204|a615.321|bD924
100 |aDS. Nguyễn Huy Công
110 |aBộ Y tế
245 |aDược liệu : |bSách dùng đào tạo dược sỹ trung học / |cBộ Y tế
260 |aHà Nội : |bY học, |c2005
300 |a238 tr. ; |c27 cm.
650 |aDược liệu
653 |agiáo trình dược liệu
691 |aDược
700 |aBùi Đức Dũng
700 |aĐào ĐÌnh Hoan
700 |aGS. TS. Phạm Thanh Kỳ
700 |aNguyễn Thị Thanh Nhài
852|a100|bKho sách giáo trình|j(11): 101000162-71, 101000204
890|a11|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000204 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 11
2 101000162 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 1
3 101000163 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 2
4 101000164 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 3
5 101000165 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 4
6 101000166 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 5
7 101000167 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 6
8 101000168 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 7
9 101000169 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 8
10 101000170 Kho sách giáo trình 615.321 D924 Sách giáo trình 9
Bình luận