• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 615.1 D924
    Nhan đề: Dược lâm sàng đại cương /

DDC 615.1
Tác giả TT Trường Đại học Dược Hà Nội
Nhan đề Dược lâm sàng đại cương / Trường Đại học Dược Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2000
Mô tả vật lý 239 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Dược lâm sàng đại cương
Từ khóa tự do Dược đại cương
Từ khóa tự do Dược học
Từ khóa tự do Dược lâm sàng
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Kim Huyền
Tác giả(bs) CN Hoàng Tích Huyền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Dũng
Tác giả(bs) CN Võ Xuân Minh
Địa chỉ 100Kho sách giáo trình(20): 101000172-91
00000000nam#a2200000ui#4500
0011013
002100
004BAEC1A13-898A-4210-A3E6-C5CBD889C99C
005202211011649
008081223s2000 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20221101164931|zthanhptt
040 |aTV YTBN
041 |avie
044 |avm
08204|a615.1|bD924
110 |aTrường Đại học Dược Hà Nội
245 |aDược lâm sàng đại cương / |cTrường Đại học Dược Hà Nội
260 |aHà Nội : |bY học, |c2000
300 |a239 tr. ; |c27 cm.
650 |aDược lâm sàng đại cương
653 |aDược đại cương
653 |aDược học
653 |aDược lâm sàng
691 |aDược
700 |aHoàng Thị Kim Huyền
700 |aHoàng Tích Huyền
700 |aNguyễn Tiến Dũng
700 |aVõ Xuân Minh
852|a100|bKho sách giáo trình|j(20): 101000172-91
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000172 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 1
2 101000173 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 2
3 101000174 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 3
4 101000175 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 4
5 101000176 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 5
6 101000177 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 6
7 101000178 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 7
8 101000179 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 8
9 101000180 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 9
10 101000181 Kho sách giáo trình 615.1 D924 Sách giáo trình 10
Bình luận