• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 615.2 D924
    Nhan đề: Duocj học và thuốc thiết yếu :

DDC 615.2
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Duocj học và thuốc thiết yếu : Sách dùng để dạy và học trong các trường Trung học Y tế / Bộ Y tế
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2004
Mô tả vật lý 169 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Dược học và thuốc thiết yếu
Từ khóa tự do Dược học
Từ khóa tự do Thuốc thiết yếu
Tác giả(bs) CN BS. Nguyễn Đăng Thụ
Tác giả(bs) CN GS. Hoàng Tích Huyền
Tác giả(bs) CN Tiến sĩ, PGS. Đỗ Trung Phấn
Địa chỉ 100Kho sách giáo trình(12): 101000192-203
00000000nam#a2200000ui#4500
0011014
002100
004B296C773-C84F-42CE-A107-63E25D8E7A8E
005202211021647
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20221102164730|zthanhptt
040 |aTV YTBN
041 |avie
044 |avm
08204|a615.2|bD924
110 |aBộ Y tế
245 |aDuocj học và thuốc thiết yếu : |bSách dùng để dạy và học trong các trường Trung học Y tế / |cBộ Y tế
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aHà Nội : |bY học, |c2004
300 |a169 tr. ; |c27 cm.
650 |aDược học và thuốc thiết yếu
653 |aDược học
653 |aThuốc thiết yếu
691 |aDược
700 |aBS. Nguyễn Đăng Thụ
700 |aGS. Hoàng Tích Huyền
700 |aTiến sĩ, PGS. Đỗ Trung Phấn
852|a100|bKho sách giáo trình|j(12): 101000192-203
890|a12|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000192 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 1
2 101000193 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 2
3 101000194 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 3
4 101000195 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 4
5 101000196 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 5
6 101000197 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 6
7 101000198 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 7
8 101000199 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 8
9 101000200 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 9
10 101000201 Kho sách giáo trình 615.2 D924 Sách giáo trình 10
Bình luận