• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324,259075 GI108N
    Nhan đề: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam :

DDC 324,259075
Tác giả CN PGS. TS. Đinh Xuân Lý
Nhan đề Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS. TS. Đinh Xuân Lý
Lần xuất bản Tái bản có bổ sung, sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 278 tr. ; 20,5 cm.
Tác giả(bs) CN CN. Nguyễn Đăng Quang
00000000nam a2200000 a 4500
0013142
002200
00409003DE0-5A55-47AE-BF61-D8F56602CE97
008 2016 vm| vie
0091 0
020|c25000 VND
039|y20240515204427|zoanhltk
040|aTV YTBN
041|avie
044|avm
082|a324,259075|bGI108N
100|aPGS. TS. Đinh Xuân Lý
245|aGiáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPGS. TS. Đinh Xuân Lý
250|aTái bản có bổ sung, sửa chữa
260|aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2016
300|a278 tr. ; |c20,5 cm.
700|aCN. Nguyễn Đăng Quang
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận