• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 335,43460711 GI108M
    Nhan đề: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh /

DDC 335,43460711
Tác giả CN GS. Đặng Xuân Kỳ
Nhan đề Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / GS. Đặng Xuân Kỳ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003
Mô tả vật lý 488 tr. ; 20,5 cm.
Tác giả(bs) CN GS. Song Thành
Tác giả(bs) CN GS. Vũ Khiêu
00000000nam a2200000 a 4500
0013143
002200
00413B81264-6102-4BEA-B9B3-2E32469506DE
008 2003 vm| vie
0091 0
020|c36000 VND
039|y20240515204427|zoanhltk
040|aTV YTBN
041|avie
044|avm
082|a335,43460711|bGI108M
100|aGS. Đặng Xuân Kỳ
245|aGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / |cGS. Đặng Xuân Kỳ
260|aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2003
300|a488 tr. ; |c20,5 cm.
700|aGS. Song Thành
700|aGS. Vũ Khiêu
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận