• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 335,43460711 GI108M
    Nhan đề: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :

DDC 335,43460711
Tác giả CN PGS. TS. Phạm Ngọc Anh
Nhan đề Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS. TS. Phạm Ngọc Anh
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 286 tr. ; 20,5 cm.
Tác giả(bs) CN GS. TS. Mạch Quang Thắng
Tác giả(bs) CN GS. TS. Nguyễn Ngọc Cơ
Tác giả(bs) CN PGS. TS. Vũ Quang Hiển
00000000nam a2200000 a 4500
0013144
002200
004FAE1D89A-E155-4A8B-B319-8707B2ADE9FF
008 2016 vm| vie
0091 0
020|c24000 VND
039|y20240515204427|zoanhltk
040|aTV YTBN
041|avie
044|avm
082|a335,43460711|bGI108M
100|aPGS. TS. Phạm Ngọc Anh
245|aGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPGS. TS. Phạm Ngọc Anh
250|aTái bản có sửa chữa
260|aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2016
300|a286 tr. ; |c20,5 cm.
700|aGS. TS. Mạch Quang Thắng
700|aGS. TS. Nguyễn Ngọc Cơ
700|aPGS. TS. Vũ Quang Hiển
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận