DDC
Tác giả CN Bùi Thị Hiền
Nhan đề Gia đình sức khỏe và Bình đẳng giới : Kèm theo Quyết định số 125/QĐ-CĐYT ngày 25/6/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh / Bùi Thị Hiền
Lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Trường CĐYT Bắc Ninh, 2018
Mô tả vật lý Khổ A4.
00000000nam a2200000 a 4500
0013664
002500
004BB725627-702D-4E8E-B0A3-1F5778D0611D
008 2018 vm| vie
0091 0
039|y20240609181431|zoanhltk
040|aTV YTBN
041|avie
044|avm
082|bGI100GI
100|aBùi Thị Hiền
245|aGia đình sức khỏe và Bình đẳng giới : |bKèm theo Quyết định số 125/QĐ-CĐYT ngày 25/6/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh / |cBùi Thị Hiền
250|aLần thứ nhất
260|aTrường CĐYT Bắc Ninh, |c2018
300|cKhổ A4.
691|aĐiều dưỡng
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận