DDC
Tác giả CN Phạm Văn Bắc
Nhan đề Dinh dưỡng cho người bệnh và tiết chế : Kèm theo Quyết định số 125/QĐ-CĐYT ngày 25/6/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh / Phạm Văn Bắc
Lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Trường CĐYT Bắc Ninh, 2018
Mô tả vật lý 60 tr. ; Khổ A4.
00000000nam a2200000 a 4500
0013665
002500
0046912FCC0-63CF-4C11-9D31-9A67280E2536
008 2018 vm| vie
0091 0
039|y20240609181431|zoanhltk
040|aTV YTBN
041|avie
044|avm
082|bD312CH
100|aPhạm Văn Bắc
245|aDinh dưỡng cho người bệnh và tiết chế : |bKèm theo Quyết định số 125/QĐ-CĐYT ngày 25/6/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh / |cPhạm Văn Bắc
250|aLần thứ nhất
260|aTrường CĐYT Bắc Ninh, |c2018
300|a60 tr. ; |cKhổ A4.
691|aĐiều dưỡng
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận