• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 618.178 H304S
    Nhan đề: Hiếm muộn - vô sinh và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản /

DDC 618.178
Tác giả CN PGS. TS. Trần Thị Phương Mai
Nhan đề Hiếm muộn - vô sinh và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản / PGS. TS. Trần Thị Phương Mai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2002
Mô tả vật lý 326 tr ; 20.5 cm
Thuật ngữ chủ đề Hiếm muộn
Thuật ngữ chủ đề kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Thuật ngữ chủ đề vô sinh
Tác giả(bs) CN BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng;BS. CK.II Nguyễn Song Nguyên;ThS. Hồ Mạnh Tường;ThS. Vương Thị Ngọc Lan
Địa chỉ 100Kho sách tham khảo(5): 102001675-9
00000000nam a2200000 a 4500
0014689
002200
004286030AE-F67D-4451-AE3E-FC219AEF1E4E
005202407021444
008 2002 vm| vie
0091 0
020|c35500 VNĐ
039|y20240702144454|zthanhptt
040|aTV YTBN
041|avie
044|avm
082|a618.178|bH304S
100|aPGS. TS. Trần Thị Phương Mai
245|aHiếm muộn - vô sinh và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản / |cPGS. TS. Trần Thị Phương Mai
260|aHà Nội : |bY học, |c2002
300|a326 tr ; |c20.5 cm
650|aHiếm muộn
650|akỹ thuật hỗ trợ sinh sản
650|avô sinh
691|aY
700|aBS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng;BS. CK.II Nguyễn Song Nguyên;ThS. Hồ Mạnh Tường;ThS. Vương Thị Ngọc Lan
852|a100|bKho sách tham khảo|j(5): 102001675-9
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102001675 Kho sách tham khảo 618.178 H304S Sách tham khảo 1
2 102001676 Kho sách tham khảo 618.178 H304S Sách tham khảo 2
3 102001677 Kho sách tham khảo 618.178 H304S Sách tham khảo 3
4 102001678 Kho sách tham khảo 618.178 H304S Sách tham khảo 4
5 102001679 Kho sách tham khảo 618.178 H304S Sách tham khảo 5
Bình luận