• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 618.1 L120B
    Nhan đề: Lâm sàng sản phụ khoa và giải phẫu bệnh /

DDC 618.1
Tác giả CN GS. BS. Đinh Văn Tùng
Nhan đề Lâm sàng sản phụ khoa và giải phẫu bệnh / GS. BS. Đinh Văn Tùng
Lần xuất bản Biên dịch bản sách xuất bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2003
Mô tả vật lý 198 tr. ; 20.5 cm.
Địa chỉ 100Kho sách giáo trình(5): 101000539-43
00000000nam#a2200000ui#4500
0014690
002200
004EE851E20-B951-4536-A0C9-10003C8CEF2D
005202407021616
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |c19500 VNĐ
039|y20240702161624|zthanhptt
040 |aTV YTBN
041 |avie
044 |avm
08204|a618.1|bL120B
100 |aGS. BS. Đinh Văn Tùng
245 |aLâm sàng sản phụ khoa và giải phẫu bệnh / |cGS. BS. Đinh Văn Tùng
250 |aBiên dịch bản sách xuất bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bY học, |c2003
300 |a198 tr. ; |c20.5 cm.
691 |aHộ sinh
852|a100|bKho sách giáo trình|j(5): 101000539-43
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000539 Kho sách giáo trình 618.1 L120B Sách giáo trình 1
2 101000540 Kho sách giáo trình 618.1 L120B Sách giáo trình 2
3 101000541 Kho sách giáo trình 618.1 L120B Sách giáo trình 3
4 101000542 Kho sách giáo trình 618.1 L120B Sách giáo trình 4
5 101000543 Kho sách giáo trình 618.1 L120B Sách giáo trình 5
Bình luận