• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 618.1 N452NG
    Nhan đề: Nội tiết học về sự sinh sản người /

DDC 618.1
Tác giả CN GS. Nguyễn Thị Xiêm
Nhan đề Nội tiết học về sự sinh sản người / GS. Nguyễn Thị Xiêm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 1998
Mô tả vật lý 172 tr. ; 24cm.
Địa chỉ 100Kho sách tham khảo(3): 102001714-6
00000000nam#a2200000ui#4500
0014691
002200
004A08D285E-BB95-4CEF-9E12-6C86704477F1
005202407021639
008081223s1998 vm| vie
0091 0
020 |c22000 VNĐ
039|y20240702164002|zthanhptt
040 |aTV YTBN
041 |avie
044 |avm
08204|a618.1|bN452NG
100 |aGS. Nguyễn Thị Xiêm
245 |aNội tiết học về sự sinh sản người / |cGS. Nguyễn Thị Xiêm
260 |aHà Nội : |bY học, |c1998
300 |a172 tr. ; |c24cm.
691 |aHộ sinh
852|a100|bKho sách tham khảo|j(3): 102001714-6
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102001714 Kho sách tham khảo 618.1 N452NG Sách tham khảo 1
2 102001715 Kho sách tham khảo 618.1 N452NG Sách tham khảo 2
3 102001716 Kho sách tham khảo 618.1 N452NG Sách tham khảo 3
Bình luận