10 lý do chúng ta nên đọc sách mỗi ngày

Lần cuối cùng bạn nghiêm túc đọc một quyển sách từ trang bìa cho đến hết cuốn là khi nào?

Xu hướng phát triển các hoạt động tiếp thị dịch vụ thông tin trong hệ thống thư viện đại học

Tiếp thị dịch vụ thông tin đang diễn ra trong hệ thống thư viện đại học với nhiều hình thức khác nhau. Tiếp thị dịch vụ thông tin nếu được đầu tư phát triển bài bản sẽ tạo nên một công cụ cần thiết cho các thư viện trong thời đại cạnh tranh về cung cấp nội dung thông tin. Bài viết tập trung phân tích các nguyên tắc tiếp thị và các xu hướng tiếp thị dịch vụ thông tin ở thư viện đại học trong thời đ